Warunki współpracy

1. Zapisy nowych uczniów

Wszystkie nowe osoby które chcą rozpocząć naukę, proszone są na początku o wypełnienie formularzu zapisowego oraz o zaakceptowanie poniższych warunków współpracy. Jest to wymogiem ale też ułatwieniem w zachowaniu pełnej dbałości w organizowaniu zajęć.

2. Harmonogram zajęć

Na początku zajęć ustalana jest przewidywana ilość godzin w miesiącu – deklarowana ilość zajęć. Przykładowo, jeżeli jest wyrażona chęć realizowania nauki raz w tygodniu, to będą to razem 4 spotkania w miesiącu, jeżeli dwa razy w tygodniu to spotkań będzie 8 itd.

3. Płatności

Jest kilka możliwości do wyboru:

– przelewem z góry za dany miesiąc ( przy wyborze danej opcji, materiały szkoleniowe za darmo! )

– opłata każdej lekcji pojedynczo

– przelewem po całym miesiącu ( dotyczy tylko uczniów stacjonarnych )

4. Rezerwacje zajęć

Jeśli słuchacz chce mieć i ma możliwość stałych zajęć o tych samych dniach i porach a w grafiku jest taka przewidywana możliwość, to rezerwacji nie trzeba regularnie dokonywać. Osobom którym pasują zróżnicowane czasy zalecane jest korzystanie z systemu rezerwacji na stronie linguateq.com. Bardzo ważne jest aby mieć na uwadze czas dokonywania rezerwacji, powinny być realizowane w dni powszednie od pon. do pt. w godzinach 08.00 do 14.00. Minimum 3 dni przed dniem zajęć. Jest to związane z rezerwacjami sal w biurze. Zajęcia on-line nie są objęte tym wymogiem, nie ma tu czasowych ram rezerwacji.

5. Odwoływanie zajęć

Odwoływanie zarezerwowanych czasów może się odbywać najpóźniej 24 h przed planowanymi zajęciami. Może to być realizowane poprzez wysłanie e-mail, sms lub przez wykonanie telefonu. Jeśli informacja o odwołaniu zajęć wpłynie zbyt późno lub wcale to w takim przypadku zajęcia są w 50 % opłacane przez słuchacza.

6. Zbyt duża nieobecność w miesiącu

Jeśli obecność przekracza więcej niż 75% zajęć w miesiącu, czyli np. słuchacz pojawia się jeden raz z 4 zadeklarowanych zajęć w miesiącu i jeżeli taka sytuacja ma miejsce przez 2 miesiące to w takiej sytuacji współpraca może być rozwiązana.